Nowe władze TMZZ

Oleh: rp
12 marca 2010

IMG_2749-mDnia 12 marca 2010 r. w Domu Nauczyciela Bacalarus odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Zarząd złożył sprawozdanie z działalności TMZZ w latach 2007-2009.

Udziałem w spotkaniu zaszczycili zebranych: wicestarosta Józef Sudoł, wiceprezes Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego we Wrocławiu – Marek Nałęcz-Socha, redaktor naczelny „Echa Złotoryi” Robert Pawłowski. Wszystkich przywitał prezes Aleksander Borys oraz zaproponował, by zebranie poprowadził Alfred Michler. Tak też się stało.

IMG_2752-m

Pierwszym punktem zebrania było przedstawienie przez prezesa wszystkich działań TMZZ w ostatnich trzech latach. Słuchając uważnie sprawozdania, nie dało się ukryć podziwu dla ludzi, którzy poświęcając swój własny czas, zrobili tak wiele dla Złotoryi. Warto podkreślić także, iż są to osoby, które podejmują się wielu przedsięwzięć całkowicie społecznie, nie oczekując za to jakiejkolwiek zapłaty. Sympatyków i członków TMZZ w swoich działaniach wspierają władze miasta, powiatu i gmin. Takie wspólne działania i wsparcie owocują satysfakcją ze zrealizowanych zadań. W sprawozdaniu wymieniono ich kilkaset – blisko trzysta (szczegóły podajemy w osobnym artykule). Na zakończenie Aleksander Borys podziękował wszystkim osobom działającym aktywnie w Towarzystwie, życząc dalszych sukcesów. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Następnie głos zabrał wiceprezes DTSK. Wszystkie dokonania Towarzystwa podsumował słowami: „Dzieje się dobrze”. Gość wręczył także podziękowanie Romanowi Gorzkowskiemu za aktywne zaangażowanie w realizację programu „Dziedzictwo kulturowe w regionie” a słowa „Życzymy zachowania wiary w sens edukacji regionalnej i prosimy o dalsze ofiarne wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości do swojej „małej ojczyzny”, regionu i Polski” skierował właściwie do wszystkich. Do podziękowań przyłączył się wicestarosta Józef Sudoł: „Patrzę z zazdrością na to, jak w Złotoryi działają tego typu Stowarzyszenia. TMZZ skupia sympatycznych i znakomitych ludzi. Echo Złotoryi jest świetnie wydawane i znakomicie pisane. Gdyby był ranking Stowarzyszeń, to TMZZ zdecydowanie by wygrało. To moje subiektywne, ale prawdziwe odczucie” – powiedział.
Kolejnym punktem zebrania były sprawozdania: Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła Anna Bednarz oraz Sądu Koleżeńskiego, zaprezentowane przez Ryszardę Ceterę: „Nie było żadnych sporów, Sąd nie musiał podejmował działań dyscyplinarnych”. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Bogusław Cetera zaznaczając, że wzrastają wpłaty dla TMZZ z tytułu przekazywania 1% podatku. Między innymi dlatego organizacji nie grozi finansowa zapaść. Ze sprawozdań wynikało również, że – według deklaracji członkowskich – TMZZ liczy obecnie 122 członków. W dyskusji, która poprzedzała wybory, przypomniano niektóre inicjatywy związane z 800-leciem Złotoryi (odzew na propozycje TMZZ jest na razie – niestety – niewielki), ubolewano jednak i nad tym, iż brakuje młodych osób chętnych do działania na rzecz TMZZ.

P3120244-m

Podczas wyborów władz na kadencję 2010-2013, w jawnym głosowaniu wybrano nową Radę Programową Ośrodka Dokumentowania i Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryjskiej, a w tajnym – kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Nowy Zarząd tworzą: Józef Banaszek, Zenon Bernacki, Aleksander Borys, Bogusław Cetera, Aleksander Pecyna, Danuta Sosa, Anetta Ślęzak, Kazimiera Tuchowska oraz Krzysztof Zamojski.

Skład Komisji Rewizyjnej: Anna Bednarz, Magdalena Przydryga i Jan Nowak. W ławach Sądu Koleżeńskiego zasiadają : Ryszarda Cetera, Jadwiga Dyląg i Karol Łąk.

W skład Rady Programowej weszli: Jana Kałuża, Wioleta Michalczyk, Agnieszka Młyńczak, Danuta Sosa, Janina Swat, Józef Banaszek, Roman Gorzkowski, Alfred Michler, Tadeusz Oleksów oraz Waldemar Zaborski.

Niebawem poinformujemy o wynikach ukonstytuowania się władz i planach TMZZ na najbliższy okres.

Monika Ziębora

Category: Przedruk, Relacja, TMZZ, Wydarzenia | RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.

No Comments

Comments are closed.

  • Widget Area

    This is widget area, add your widget here from your widget on appereance on your admin panel