Redakcja

Oleh: rp

Redakcja • KontaktDystrybucja • Historia • SponsorzyReklama 

 

Miesięcznik tworzony jest nakładem pracy społecznej, w związku z tym za publikacje ani za pomoc w wydawaniu nie jest wypłacane wynagrodzenie w jakiejkolwiek formie.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz przeredagowywania nadesłanych tekstów.

Echo Złotoryi tworzy – za dobre słowo Prezesa – stały zespół redakcyjny:

Joanna Sosa – Misiak
– redaktor naczelna
– odpowiedzialna
za dobór materiałów,
skład pisma oraz jego druk.
 ACh  Anna Chrzanowska-Wiewiórska,
sekretarz redakcji,
tłumaczenia tekstów niemieckich
jak również wsparcie
w wynajdowaniu tematów.
Poza Echem – nauczyciel – bibliotekarz w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
 RG  Roman Gorzkowski
– dział historyczny ale również aktualności.
Członek zarządu TMZZ,
Radny Miasta Złotoryja,
emerytowany nauczyciel historii w złotoryjskim LO.
Pasjonat i skarbnica wiedzy o Złotoryi.

 Damian Komada
– dział historyczny oraz aktualności.
Pasjonat życia umysłowego Śląska w czasach renesansu i baroku. Odpowiedzialny także za skład Echa. Poza Echem nauczyciel w Gimnazjum im. Trozendorfa oraz Szkole Podstawowej nr 3

AM

Agnieszka Młyńczak
– reporter.
W cywilu przyspieszona emerytka.
IP Iwona Pawłowska
– reporter,
odpowiedzialna także
za materiały przygotowywane
przez uczniów LO w Złotoryi.
Nauczyciel języka polskiego
w złotoryjskim Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Beata Jańta
– odpowiedzialna za korektę,
do której materiały otrzymuje
zawsze w ostatniej chwili.
Nauczyciel języka polskiego w złotoryjskim Zespole Szkół Zawodowych

 

Danuta Sosa
– reporter
Jarosław Jańta
– reporter

 

 

 

 

 

 

  • Widget Area

    This is widget area, add your widget here from your widget on appereance on your admin panel