Drugie posiedzenie Kapituły

Oleh: rp
5 lutego 2014

medal4 lutego po raz drugi zebrała się Kapituła Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej

Prawie trzy godziny trwały obrady Kapituły Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2013, podczas których spośród 31 propozycji nominowano do tytułu pięć kandydatur. Nie było łatwo. Wiele osób z rozpatrywanej listy może pochwalić się konkretnymi osiągnięciami w roku ubiegłym. Przewodniczący Kapituły – Mirosław Kopiński musiał zarządzić dwie dogrywki w głosowaniu, aby ustalić ostatecznie, że do tytułu zostali nominowani:

Małgorzata i Zbigniew Gruszczyńscy. Ona to pani sołtys wsi Wojcieszyn. On od wielu lat działa społecznie, a zawodowo jest dyrektorem Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, a od niedawna również redaktorem naczelnym Gazety Złotoryjskiej.  Nominację otrzymali za nadanie Wojcieszynowi charakteru wsi tematycznej przez oryginalne skojarzenie dotychczasowej walki grupy mieszkańców z farmą wiatrową z ideą Don Kichota.

20131116_142516

Wojcieszyn jako Wioska Don Kichota to nadzieja na zjednoczenie mieszkańców wokół działań, które mają na celu wypromowaniu wsi, zwiększenia jej atrakcyjności turystycznej, a w rezultacie poprawy jakości życia. Jak trudne zadanie przed sobą postawili, ten tylko wie, kto chociaż trochę bliżej poznał Wojcieszyn. Nie ma tu spektakularnych zabytków. Wieś skryta jest niejako w cieniu doliny, którą płynie Skora, zarośniętym korytem. 20131116_120711

Można kręcić nosem, że Don Kichot to Hiszpan, a Wojcieszyn jest oddalony od La Manchy o dwa i pół tysiąca kilometrów. Tyle, że jest to bardzo powierzchowny ogląd. Tak naprawdę Don Kichot i wiatraki są pewnym symbolem, logo, pod którym odbywają się i odbywać się będą w Wojcieszynie różne przedsięwzięcia. Pierwszy krok został uczyniony. Wojcieszyn stał się wioską tematyczną – Wioską Don Kichota. lipiany

W ślad za tym poszły konkretne działania: odbyły się szkolenia, wyjazdy studyjne do innych wiosek tematycznych, uczestniczenie w konferencjach.

wr.04

Dzięki temu  o wiosce zaczęto mówić. Wreszcie nawiązano kontakty z La Manchą w Hiszpanii i być może już w przyszłym roku pierwsi turyści z Wojcieszyna udadzą się tam, by na miejscu sprawdzić, jak to naprawdę z tym Don Kichotem było. Są też bardzo namacalne efekty działalności państwa Gruszczyńskich w Wojcieszynie.

 DSC_0218

To pomalowane gustownie przystanki autobusowe, zajęcia dla dzieci oraz warsztaty manualne. Na horyzoncie zaś jawi się cel główny: organizacja we wsi fundamentów pod turystykę przejazdową i pobytową.

Stanisław Kubicz i Urszula Regulska to kierownictwo Zespołu Artystycznego Żołnierzy

Rezerwy Rota.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nominację otrzymali za promowanie na bardzo wysokim poziomie artystycznym nurtu patriotycznego, organizację wielu koncertów i to nie tylko na terenie ziemi złotoryjskiej, które uświetniły obchody rocznic oraz świąt.

IMG_8343

W natłoku codziennych spraw zapominamy często, jak ważna jest edukacja patriotyczna, celebrowanie tradycji oręża polskiego, ale również przypominanie, co kiedyś znaczyły takie słowa jak honor i ojczyzna. Sami członkowie zespołu mówią, że „ wydźwięk ich programów, na który składają się pieśni i ważne dla Polski teksty, ma być głównie patriotyczny i religijny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Smutno im, że wielu wspaniałych bohaterów jest zapomnianych, wiele ważnych tematów pomija się milczeniem. Przesłanie jest takie, aby pamiętać o wielkich ludziach, wielkich wydarzeniach”.

2 Stanisław Kubicz, Urszula Regulska (5)

Kto choć raz uczestniczył w koncercie Roty, wie, że nie są to puste słowa, że jest to autentyczne, wzruszające, a zarazem podniosłe wydarzenie.

Nic więc dziwnego, że stowarzyszenie szczyci się, że realizuje zadania publiczne z zakresu obronności państwa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zespół tworzą obecnie dwie śpiewające panie: Monika Słaby i Honorata Waleńska oraz jedenastu panów: Jerzy Bałtrukiewicz (śpiew), Jerzy Bucha (gitara i śpiew), Stanisław Furtan(śpiew), Władysław Grocki (akordeon i śpiew), Stanisław Kubicz (śpiew), Andrzej Miller (gitara i aranżacje muzyczne), Andrzej Mrzyk (śpiew), Marcin Porębski (klawisze), Maciej Regulski(perkusja), Franciszek Słaby (śpiew), Mariusz Waleński (śpiew), Wojciech Wiącek (gitara i śpiew) i Rafał Zaczkowski (bas). Scenariusze koncertów przygotowuje Urszula Regulska, prezentacje multimedialne – Joanna Bandyk a wizerunek sceniczny zespołu – Jan Kusek.

Cezary Skała i Agnieszka Młyńczak to działacze społeczni, propagatorzy epoki napoleońskiej. Zostali nominowani  za wkład w upowszechnienie wiedzy o wydarzeniach kampanii napoleońskiej 1813 r.  w dorzeczu Kaczawy, organizację szeregu imprez plenerowych, odczytów, za odnowienie pomnika w Jerzmanicach Zdr. upamiętniającego bitwę o Złotoryję w 1813 r.

4

Bez wątpienia za ich sprawą kampania napoleońska z roku 1813 na terenach Dolnego Śląska odżyła, a właściwie narodziła się na nowo.

1

To ich zasługa, że dwusetna rocznica tych wydarzeń nie przeszła w Złotoryi i jej okolicach bez echa. Bez większego wsparcia z zewnątrz, a nawet trochę na przekór różnym instytucjom i organizacjom, potrafili zaangażować wielką rzeszę ludzi do odnowienia pomnika w Jerzmanicach czy organizacji w kawiarni państwa Baranów uroczystej rekonstrukcji podpisania rozkazu bitwy o Złotoryję.

9

Za ich sprawą żołnierze napoleońscy zawitali do Chojnowa i Piotrowic, do Zagrodna.

_MG_6595

Apogeum uroczystości na ziemi złotoryjskiej nastąpiło w Jerzmanicach, gdzie kilkudziesięciu żołnierzy z epoki, przedstawicieli Polski, Niemiec i Francji, w obecności władz powiatu, Gminy Wiejskiej Złotoryja oraz Gminy Krotoszyce uroczyście odsłonili obelisk upamiętniający bitwę o Złotoryję.

_MG_6820

Odczyty, publikacje i stałe dochodzenie prawdy, jak to w rzeczywistości było przed dwustoma laty.

7

Niewątpliwą zasługą Cezarego Skały jest , że w tym wszystkim potrafił odnaleźć akcenty polskie, co dla mieszkańców naszej małej ojczyzny powinno być szczególnie ważne.

Marzena i Ewelina Szkutnik są działaczkami społecznymi z Czapli.

13_11_17_OW_Drugi_studyjny_fot_Krzysztof_Szustka_IMG_3528 copy copy

13_11_17_OW_Drugi_studyjny_fot_Krzysztof_Szustka_IMG_3514 copy copy

Zostały uhonorowane za kreowanie działań, które doprowadziły do stworzenia z Czapli tematycznej Wioski Piasku i Kamienia, a także za przyczynienie się do wyróżnienia wsi Czaple w konkursie „Piękna wieś dolnośląska 2013” w kategorii najlepszy start w odnowie wsi .

18. Odbiór I nagordy w konkursie Piękna WIeś Dolnośląska 2013 - kat. Najlepszy Start w Odnowie Wsi

Na to wszystko złożyło się wiele cząstkowych działań:  organizacja wyjazdów do teatru i na imprezy sportowe, „feriada” dla dzieci, zajęcia Nordic Walking, zajęcia aerobiku, szkolenia z aktywizacji zawodowej czy kurs pierwszej pomocy.

SONY DSC

Fundusze na większość z tych zadań pozyskano z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

8. Sprzątanie placu zabaw pod montaż nowych urządzeń - kwiecień 2013

Przede wszystkim zaś należy podkreślić skupienie mieszkańców Czapli wokół konkretnych działań na rzecz wsi: prace porządkowe, czy odnowa stadionu.

Aneta Wasilewska jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi. Kapituła doceniła umiejętne wykorzystanie wielkiej pasji w pracy zawodowej, dzięki czemu kierowana przez nią placówka była w 2013 r.  znaczącym centrum kultury dla całej ziemi złotoryjskiej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pani Aneta już po raz trzeci jest nominowana do tytułu. To o czymś świadczy. Być może nie ma tutaj spektakularnych pojedynczych osiągnięć, ale jest ciągła, systematyczna, mrówcza praca, której efektami można by obdzielić niejeden dom kultury.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wiele wystaw, spotkań z autorami, realizacja różnorodnych projektów, Noc z Andersenem, Narodowe Czytanie Fredry, akcje ekologiczne, kursy…

Noc z Andersenem3 

Myliłby się ktoś, kto w Złotoryjskiej bibliotece upatrywałby jedynie magazynu książek, które można wypożyczać.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

To jest prawdziwe centrum kultury, które nie ogranicza się jedynie do tego miejsca, a co ważniejsze, daleko wykracza poza zwykłe funkcje biblioteki. Wykracza również i to bardzo poza samą Złotoryję.

Spotkanie z Elżbietą Dzikowską

Wszystkim nominowanym gratulujemy. Wszystkim zgłoszonym do Wyborów – dziękujemy za pracę na rzecz lokalnej społeczności w 2013 r. I nie przejmujcie się Państwo jednostkowymi głosami tych, którzy negują wszystko i wszystkich, a sami nic nie wnoszą w życie nas wszystkich. Róbcie nadal swoje! Dla mnie, dla członków Kapituły, dla większości mieszkańców ziemi złotoryjskiej – jesteście wielcy! Mam nadzieję, że to wyróżnienie będzie dla Was dodatkowym, pozytywnym bodźcem do dalszego działania.

Gdy czytacie Państwo ten tekst, Kapituła dokonała już ostatecznego wyboru. Kto został Człowiekiem Ziemi Złotoryjskiej 2013? Kto i za co uzyskał największe uznanie grona w składzie:  Zenon Bernacki, Roman Gorzkowski, Iwona Siwińska, Bogdan Szyja, Kazimiera Tuchowska, Alfred Michler, Mirosław Kopiński, Andrzej Kowalski i Robert Pawłowski – poinformujemy podczas uroczystej gali 20 marca w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Do tego czasu wszystkich członków Kapituły obowiązują śluby milczenia.

                                                                                                              Robert Pawłowski

Category: Człowiek Ziemi Złotoryjskiej | RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.

No Comments

Comments are closed.

  • Widget Area

    This is widget area, add your widget here from your widget on appereance on your admin panel